ERP системи

Екипът ни е талантлив в областта на софтуерното инженерство, проектното планиране и софтуерната архитектура. За да доставим желания от Вас продукт и да отговорим на потребностите Ви ние съчетаваме професионални софтуерни умения с усърдна работа и дисциплина.

Стараем се ясно да разберем изискванията Ви и да осигурим софтуерно решение с богата функционалност на базата на качествен софтуерен код. Концентрираме се едновременно върху особеностите на фирмата Ви и върху поставените цели за да създадем програма, която безупречно се вписва в бизнеса Ви.

В най-основни линии една ERP система позволява всички отдели в една организация да работят с една обща система, в пълно съответствие с фирмените стандарти.

ERP приложенията се използват от служители във Финансовия отдел толкова успешно колкото и във Човешки ресурси, или в Продажби, и същевременно подобряват комуникацията и обмена на информация между всички отдели.

Какво е необходимо за разработката на ERP проект?

За гарантиран успех на ERP проектите нашият екип се придържа към следните основни правила:

  • да комуникираме задълбочено с клиента
  • да разберем добре идеите и изискванията на клиента
  • да подготвим серия от ясни и реализируеми софтуерни задачи
  • да подготвим много детайлна, добре конструирана софтуерна спецификация
  • да подготвим подробен график за изпълнение на задачите
  • да създадем протопип на проекта за да проверим дали проекта отговаря на целите и изискванията
  • изпълнение на софтуерната разработка с високо качество

С ERP система по поръчка може да сте сигурни че Вашата фирмата работи по най-добрия начин както с клиентите, така и с доставчиците. Сега е много лесно да получите информация за статуса на поръчките, за складовите запаси или за баланса на фактурите, и най-важноте е че може да контролирате достъпа до информация с оглед на конфиденциалността на данните.

По принцип за да оптимизираме целия бизнес цикъл в дадена фирма можем да изградим ERP система от 3 компонента:

  • Business-to-business софтуер, с който се управлява работата с доставчици и партньори
  • Business-to-consumer софтуер, с който се обслужват клиентите
  • Интранет система, с която се организира и контролира работата на служителите, и се провежда вътрешнофирмена комуникацията