CRM Системи

Нашите умения и услуги включват разработването на CRM системи по поръчка. Вярваме, че едно специализирано фирмено приложение може да бъде истинско подобрение за Вашия бизнес, защото оригиналното решение по поръчка следва фирмената практика и обслужва пълноценно продажбените цели.

CRM системата подобрява връзките с клиентите чрез:

 • автоматизиране на продажбите
 • график за работата на търговския отдел
 • единна информационна база за събиране на цялата пазарна информация, независимо дали данните са акумулирани от места на продажба, телемаркетинг, анкетни карти, панаири и изложения, Интернет страници и др.
 • график за допълнителни обаждания към потенциални клиенти
 • HTML образци на имейли, които лесно се променят и Ви помагат за личен подход към всеки клиент
 • своевременни маркетингови кампании за моментни и сезонни продажби

Най-важното е, че оригинално решение, изработено от Мирчев Идеас, ще осигури на фирмара Ви:

 • допълнителна функционалност
 • гъвкавост
 • добра отчетност за проектите и времето на търговския отдел
 • достъп и контрол върху маркетинговите проекти във всеки един момент
 • възможност за своевременни промени в търговските дейности

Готови сме да Ви осигурим експертни софтуерни знания и всеотдайност в изграждането на фирмена CRM система. Опитът ни е научил да работим ефективно и със старание както за малки проекти, така и за големи. Програмистите в Мирчев Идеас са много старателни в програмирането, а екипът Връзки с клиенти е отдаден на задачата да осъществява пълноценна комуникация с Вас и да разбира всяка Ваша дума за да получите накрая висококачествен продукт.

Мирчев Идеас може да създаде надеждна CRM система, с която Вие ще:

 • имате личен подход към клиентите
 • изпращате допълнителни оферти/обаждания на потенциални клиенти винаги навреме
 • оценявате постиженията и работата на търговския екип
 • съхранявате и анализирате пазарна информация
 • провеждате времево-чувствителни маркетингови дейности

Как подхождаме към един CRM проект?

За гарантиран успех на CRM проектите нашият екип се придържа към следните основни правила:

 • да комуникираме задълбочено с клиента
 • да разберем добре идеите и изискванията на клиента
 • да подготвим серия от ясни и реализируеми софтуерни задачи
 • да подготвим много детайлна, добре конструирана софтуерна спецификация
 • да подготвим подробен график за изпълнение на задачите
 • да създадем протопип на проекта за да проверим дали проекта отговаря на целите и изискванията
 • изпълнение на софтуерната разработка с високо качество

Please share your CRM ideas and let us work out a special solution for you.